a) 715
b) 555
c) 714
d) 556

a) 2 700 min–1
b) 675 min–1
c) 1 350 min–1
d) 750 min–1

a) 16 Ω
b) 4 Ω
c) 40 Ω
d) 34,67 Ω

a) 8,923 kg de CO2 el de gasolina i 8,125 kg de CO2 el dièsel.
b) 6,032 kg de CO2 el de gasolina i 8,32 kg de CO2 el dièsel.
c) 116 kg de CO2 el de gasolina i 130 kg de CO2 el dièsel.
d) 7,138 kg de CO2 el de gasolina i 6,5 kg de CO2 el dièsel.

a) 108 kg
b) 120 kg
c) 102 kg
d) 180 kg

Apartat A

a)
b)
c)
d)

Apartat B

a)
b)
c)
d)

Apartat C

a)
b)
c)
d)

Apartat A

a) 23,64 graus
b) 43,87 graus
c) 72,82 graus
d) 53,13 graus

Apartat B

a) 6,129 N
b) 5,752 N
c) 2,632 N
d) 7,842 N

Apartat C

a)
b)
c)
d)

Apartat D

a) 1.873
b) 1.097
a) 1.629
b) 1.325

Apartat A

a) ma = 590.000kg; Edia = 3583 kW h
b) ma = 510.000kg; Edia = 4712 kW h
c) ma = 550.000kg; Edia = 4298 kW h
d) ma = 530.000kg; Edia = 4931 kW h

Apartat B

a) mb = 3615 kg; Edis = 2453 kW h
b) mb = 1815 kg; Edis = 1391 kW h
c) mb = 2315 kg; Edis = 5421 kW h
d) mb = 9831 kg; Edis = 2971 kW h

Apartat C

a) 9,201 L/s
b) 8,364 L/s
c) 6,842 L/s
d) 7,892 L/s

Apartat A

a) Rmin = 787,5 ohms
b) Rmin = 642,7 ohms
c) Rmin = 802,8 ohms
d) Rmin = 796,5 ohms

Apartat B

a) 265,1 mA
b) 257,4 mA
c) 292,1 mA
d) 237,2 mA

Apartat C

P1 = 67,17W; P2 = 37,79W; P3 = 29,38W ; P4 = 46,53W
b) P1 = 67,17W; P2 = 37,79W; P3 = 29,38W ; P4 = 16,53W
c) P1 = 67,17W; P2 = 98,43W; P3 = 29,38W ; P4 = 16,53W
d) P1 = 56,86W; P2 = 37,79W; P3 = 29,38W ; P4 = 16,53W

Apartat D

a) 196,1 W h
b) 191,1 W h
c) 95,55 W h
d) 134,3 W h

Apartat A

a) 376,9 N m
b) 453,6 N m
c) 341,8 N m
d) 542,9 N m

Apartat B

a) 0,6721 kg/kW h
b) 0,2144 kg/kW h
c) 0,1744 kg/kW h
d) 0,4546 kg/kW h

Apartat C

a) 0,9912
b) 0,1251
c) 0,5429
d) 0,4209